FKJUR1

Jabatan Kejuruteraan Aeroangkasa

Jabatan Kejuruteraan Awam

Jabatan Kejuruteraan Biologi dan Pertanian

Jabatan Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik

Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Alam Sekitar

Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Dan Pembuatan

Jabatan Kejuruteraan Proses dan Makanan

Jabatan Kejuruteraan Sistem Komputer dan Komunikasi

Pejabat Dekan